www.bdkaplice.cz

Bytové družstvo

Města Kaplice
Znak Kaplice

DokumentyČestné prohlášení člena BD Kaplice


Společné stanovisko ministerstev
k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu (ve formátu PDF)

Smlouva o zajišťování správy domu a pozemku s BD ČK

zpět na úvod
Copyright  © 2014 - 2024  ·  Bytové družstvo Města Kaplice
Všechna práva vyhrazena